Hieronder vind u het bijgewerkte reglement "Wedstrijdreglement Competitie",
laatst bijgewerkt 19-02-2020.
Dit reglement wordt op de jaarvergadering van 4 maart 2020 ter goedkeuring voorgelegd.

Loading...
{/aridoc}