Graag willen we u op de hoogte houden van de ontwikkelingen met betrekking tot het
coronavirus gebeuren.
In de laatste bestuursvergadering van 12 november hebben we het volgende besloten:
De gehele competitie 2020-2021 komt te vervallen.
De PK zal ook niet georganiseerd worden.
De Jaarvergadering zal tot nader order uitgesteld worden.
Indien de gelegenheid zich voordoet om een vergadering met de afgevaardigden te beleggen zal dit meteen gebeuren.
Toch nog een paar positieve mededelingen:
De RABO Club Support heeft €  148,60  opgeleverd.
De contributie zal, min de eventuele kosten van dit seizoen, bewaard blijven tot het volgende seizoen.
Mochten er onduidelijkheden en/of vragen zijn kun je altijd een beroep doen op een van de bestuursleden. 
Verder wensen we jullie en alle leden een prettige jaarwisseling toe en veel gezondheid voor de komende tijd.
Namens het bestuur van Regio Biljart Oss
Jan Kersten Secretaris