Voor meer info over bestuursleden dient men in te logggen
Bestuurssamenstelling
 

Voorzitter

Johann Wilkens

  Penningmeester

Bert van Oss

  Secretaris

Jan Kersten

  Wedstrijdleider
Webmaster

Rini van Hoogstraten 

  Werkgroep PK

Cor van Wanrooij

Theo van Dinther

 

Rekening
nummer
Regio

Kamer van Koophandel
nummer

NL 31 RABO 030 108 2065

Regio Biljart Oss

62018620