Het inlogmanu is verplaatst naar de linkerkolom, onder het kopje "Hoofdmenu".