De reglementen zijn de laatste weken aangepast.

Deze worden op de jaarvergadering ter goedkeuring neergeled.

Lees ze door, zodat dit maar een hamerstuk hoeft te zijn op de vergadering.